Phim kinh dị Người Ruồi | Xem phim Người Hoá Ruồi

Phim kinh dị Người Ruồi | Xem phim Người Hoá Ruồi Phim Người Ruồi kể về một nhà khoa học đang nghiên cứu công trình về vận tải vô tuyến (vô tuyến vận) có thể làm thay đổi cả thế giới theo nguyên tắc: Một vật được vận tải sẽ được tách thành những nguyên …